Verenigingsregels

  • Iedereen is welkom
  • We zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • We behandelen elkaar met respect
  • Binnen de club behandelen we elkaar met respect, we vloeken, schelden en pesten niet
  • De lessen en het vrij rijden vinden plaats in een voor ieder veilige omgeving
  • We gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  • Bij de lessen staat het doel om te leren rijden/springen centraal

Zie onderstaand document voor een volledig overzicht van de gedragsregels: