Bestuur

Voorzitter (Ilse Sanderse)

Taken:

 • Het leiden van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen
 • Het leiden van het bestuur
 • Vertegenwoordiging van de vereniging, zowel intern als extern
 • Het bewaken en aanpassen waar nodig van het beleidsplan en jaarplannen
 • Het toezien op een juiste invulling van taken door mede bestuursleden
 • Zorgdragen voor juiste samenstelling bestuur
 • Goede samenwerking en afstemming met de stichting WWNA
 • Onderhoudsplan periodiek afstemmen met de stichting en zorgdragen voor naleving hiervan door de stichting
 • Toezicht houden op en aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligerscommissie
 • De voorzitter legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het beleid.

Ilse is te bereiken via rvenpcwwna.voorzitter@gmail.com

Secretaris (Rinske Horstink):

​Taken

 • Het agenderen en notuleren van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen
 • Jaarplanning maken
 • Zorgdragen voor juiste archivering en dossiervorming
 • Aanspreekpunt voor de Gemeente en de Sportraad
 • Zorgdragen voor juiste registratie bij de KvK
 • Ieder jaar evaluatie met de instructie samen met het bestuurslid rij-technische zaken en jeugd

Rinske is bereikbaar via rvenpcwwna@gmail.com

Penningmeester (Caithlynn Hoop):

Taken

 • Beheer van de kas en de bankrekeningen
 • Het uitvoeren en ontvangen van betalingen
 • Het opstellen en verzenden van facturen en waar nodig aanmaningen
 • Bijhouden van kas- en bankboek
 • Opstellen van begroting en financieel jaarverslag
 • Toezicht houden op en bewaken van plannen aan de hand van de begroting
 • Het up to date houden van de ledenlijst
 • Het aanspreekpunt zijn voor en toezicht houden op de sponsorcommissie

Caithlynn is bereikbaar via rvenpcwwna.penningmeester@gmail.com

Evenementen commissie (Kelly van Delden)

Kelly is te bereiken via evenementenwwna@gmail.com

Bestuurslid algemeen (Jelle van den Berg)


Bestuurslid Rij-technische zaken en Jeugd (Vacant)
Taken:

 • Het aansturen van de Rij-technische commissie
 • Het aansturen van de jeugdcommissie
 • Zorgen voor gekwalificeerde en gemotiveerde instructie
 • Regelen van vaste vervanging voor iedere instructeur
 • Ieder half jaar evaluatie met de instructie
 • Ieder jaar evaluatie met de instructie samen met de secretaris
 • Contacten onderhouden met leden

Bestuurslid wedstrijden (Jelle van den Berg)

Taken

 • Het aansturen van de wedstrijdcommissie
 • Onderhouden van een ruim netwerk
 • Het aanspreekpunt zijn voor en toezicht houden op de wedstrijdcommissie
 • Aanspreekpunt voor de KNHS, de Kring en de Regio

Jelle is te bereiken via rvenpcwwna.wedstrijd@gmail.com

Bestuurslid Communicatie, PR en Social Media (Vacant)

Taken:

 • Het samenstellen en verzenden van de nieuwsbrief
 • Gebruik maken van sociale media en lokale kranten
 • Berichten plaatsen op social media
 • Wedstrijduitslagen van leden naar buiten (o.a. social media) communiceren
 • Onderhouden van een ruim netwerk
 • Het beantwoorden van de email
 • Het aanspreekpunt zijn voor en toezicht houden op de evenementencommissie

Bestuurslid Sponsoring (Vacant)

 • stuurt de sponsorcommissie aan
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen

Coördinator Communicatie (Vacant)

 • draagt zorg voor de social media

Coördinator paarden (Ingrid de Haas)

 • deelt de paarden leden in de instructiegroepen in

Coördinator pony’s (Ilse Sanderse)

 • deelt de pony leden in de instructiegroepen in

Jeugdcommissie (Faya, Roos, Britt, Maud en Noor)

 • Organiseert leuke activiteiten voor de jeugd