Lidmaatschap

Natuurlijk is het belangrijk dat je een klik hebt bij een vereniging en je je fijn voelt. Je mag daarom vrijblijvend een proefles meerijden. Je mag zelfs twee keer vrijblijvend en helemaal gratis met de dressuur- en springlessen meedoen. In de proefperiode kun je “proeven” of onze vereniging bij je past en daarna kun je besluiten of je al dan niet lid wordt van onze vereniging. Voor een proefles neem eerst even contact op met de secretaris.

Onze vereniging bestaat bij gratie van vrijwilligerswerk. Voordat je lid wordt is het goed je dat te realiseren. Onze vereniging kan enkel blijven bestaan door de hulp van vrijwilligers.

Soorten lidmaatschap

We kennen verschillende soorten van lidmaatschap binnen onze vereniging. Dat zijn:

Rijdende leden zijn leden die actief binnen de vereniging de dressuur- en/of springsport beoefenen en daarbij gebruik mogen maken van de vereniging accommodatie en de door de vereniging georganiseerde lessen.

Niet-rijdende leden zijn ondersteunende leden, die niet van de accommodatie en de lessen gebruik mogen maken.

Ereleden hebben dezelfde rechten als andere niet rijdende leden en zijn, op grond van hun verdienste voor de vereniging, vrijgesteld van contributiebetaling.

Startkaartleden zijn leden die alleen namens onze vereniging op wedstrijden mogen starten. Zij maken geen gebruik van de accommodatie of lessen.

Aanmelden

Aanmelden voor de vereniging kan via het onderstaande inschrijfformulier. 

Na het invullen en ondertekenen ervan kunt u deze mailen naar rvenpcwwna@gmail.com

Afmelden

Een lid is steeds tot en met 31 december van het lopende jaar lid van de vereniging. Dat is in de statuten en het huishoudelijk reglement zo geregeld en daarop is geen uitzondering mogelijk. Opzeggen is noodzakelijk voor 1 november en gaat in op 1 januari van het daarop volgende jaar. Alleen als er voor 1 november is opgezegd zal de penningmeester het lidmaatschap van de vereniging tijdig kunnen beëindigen en er ook voor zorgen dat alle KNHS lidmaatschappen m.i.v. het daarop volgende kalenderjaar worden beëindigd. Afmelden  dient schriftelijk of via email te gebeuren.

Mogelijkheden tot betaling

Betaling kan in 1, 2 of 4 keer. Bij betaling in 2 of 4 keer dient bij iedere deelbetaling €5,- administratiekosten te worden betaald.