Vrijwilligers

Zoals op de homepagina van onze website al is aangegeven bestaat onze vereniging bij gratie van vrijwilligerswerk. Voordat je lid wordt is het goed je dat te realiseren. Onze vereniging kan enkel blijven bestaan door de hulp van vrijwilligers.

Als lid zal je dan ook gevraagd worden om ook belangeloos je medewerking voor bepaalde activiteiten te leveren. Het kan zijn dat je benaderd wordt om mee te helpen bij een wedstrijd of om mee te helpen onderhoud aan de accommodatie te verrichten, te helpen bij acties om geld in te zamelen of op een andere manier je energie in te zetten voor een activiteit. Samen moeten we het doen en maken we het tot een succes!

Natuurlijk houden we daarbij rekening met jouw talenten en kwaliteiten en worden de taken verdeeld, zodat je niet aan alles hoeft mee te doen. Daarbij werken we met een intekenlijst zodat je zelf kan aangeven wat je het liefste doet. Bij het aangaan van het WWNA lidmaatschap ga je de verplichting aan om 4 dagdelen per jaar vrijwilligers taken te doen.

We bedoelen hier alleen maar te zeggen dat het nadrukkelijk niet zo is dat je voor het betaalde contributiebedrag een tegenprestatie van de vereniging mag verwachten, waarvoor je zelf verder niets hoeft te doen. Daarbij is het leren kennen van andere clubgenoten en plaatsgenoten natuurlijk super leuk. We delen immers allemaal dezelfde passie!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 februari 2022 is onderstaand beleid vastgesteld;

Vrijwilligersbeleid

Om de vereniging levend en de doelstellingen van de vereniging realiseerbaar te maken is een inzet van alle leden voor de vereniging noodzakelijk. Vanuit de vrijwilligerscommissie is daarom voorstel gekomen dit anders in te richten.

Het voorstel is om alle vrijwilligerstaken aan het begin van het seizoen open te stellen in het digitale systeem onder alle leden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aangegeven voorkeuren. Mocht iemand niet kunnen op het ingeplande moment, dan is hij/zij er zelf verantwoordelijk voor om uiterlijk 2 weken van tevoren vervanging te regelen. Wanneer geen vervanging is geregeld wordt de taak ook uiterlijk 2 weken van tevoren terug gegeven aan de vrijwilligerscommissie en is het betreffende lid de vereniging € 50,- verschuldigd (uitzonderingen daargelaten echter wel in afstemming (en goedkeuring) met het bestuur).

Samengevat;

  1. Alle vrijwilligerstaken worden aan het begin van het seizoen opengesteld in het digitale systeem onder alle rijdende leden. (tenminste 4 weken voor een wedstrijd/event datum bekend).
  2. Per lid van de ponyclub is een ouder/verzorger verantwoordelijk voor uitvoer van de taak.
  3. Ruilen of vervanging regelen mag, uiterlijk 2 weken voor de datum doorgeven aan de vrijwilligerscommissie.
  4. Verwachting is dat ieder rijdend lid maximaal 4x per jaar een dagdeel wordt ingepland.
  5. Vrijwilligerstaken bestaan uit helpen bij de wedstrijden (ringmeester, schrijven, wedstrijdsecretariaat, opbouw, afbouw, bar, keuken), bardiensten draaien, schoonmaken, onderhoud, parkeerwachter bij evenementen bij het federatiecentrum in Ermelo (waarbij de hiervoor ontvangen financiële vergoeding ten gunste komt aan de vereniging) en andere taken die zich voordoen.

Bovenstaande is voor onbepaalde tijd van kracht met ingang van 1 maart 2022.