Zo staat het in de statuten
RV & PC W.W.N.A. heeft ten doel het (doen) beoefenen van de hippische sport in verenigingsverband en de bevordering van de hippische sport in het algemeen.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het (doen) geven van onderricht;

  • het ontwikkelen en het in stand houden van een accomodatie ten behoeve van dit onderricht;

  • de leden te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen tijdens sportevenementen.

KNHS
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Deze heeft zitting in het KNHS centrum in Ermelo. De KNHS heeft haar leden verdeeld in Regio’s en die zijn weer onderverdeeld in Kringen. RV & PC W.W.N.A. valt onder de Kringvereniging Noord Veluwe en Oost Flevoland.