top of page

Tarieven

We kennen verschillende soorten van lidmaatschap binnen onze vereniging. Dat zijn:

  • rijdende leden

  • niet-rijdende leden

  • ereleden

  • startkaartleden

 

Rijdende leden zijn leden die actief binnen de vereniging de dressuur- en/of springsport beoefenen en daarbij gebruik mogen maken van de vereniging accommodatie en de door de vereniging georganiseerde lessen.

 

Niet-rijdende leden zijn ondersteunende leden, die niet van de accommodatie en de lessen gebruik mogen maken.

 

Ereleden

hebben dezelfde rechten als andere niet rijdende leden en zijn, op grond van hun verdienste voor de vereniging, vrijgesteld van contributiebetaling.

 

Startkaartleden

zijn leden die alleen namens onze vereniging op wedstrijden mogen starten. Zij maken geen gebruik van de accommodatie of lessen.

Betalingsregeling voor contributie factuur:

 

Mogelijk tot betaling in 1, 2 of 4 keer:

 Bij betaling in 2 of 4 keer, dan dient bij iedere deelbetaling € 5,00

administratiekosten te worden betaald. Dit wordt bij een betaling in 4 termijnen, 4 x

€5,00 = €20,00 administratiekosten

 

Opzeggen voor 2023 dient schriftelijk, dan wel per e-mail, te geschieden voor 1 november 2022.

 

Bijkomende kosten voor deelname aan officiële wedstrijden.

De geactualiseerde bedragen vind je steeds op de tarievenlijst zoals deze op de website van de KNHS is vermeld.

De kosten voor een Startpas bedragen: (aan te vragen via mijnknhs.nl).

•             Startpas pony  €  85,00;

•             Startpas paard € 108,00.

•             Bijdrage Kring NOV €1,00  (Kringvereniging Noord Veluwe en Oost Flevoland);

•             Basisafdracht KNHS tussen de  € 15-22,- dit is inclusief vier keer per jaar, het Paard & Sport magazine.

 

Tarieven 2023

Volwassen€ 260,00

Jeugd € 230,00

Startkaart lid € 75,00

Gewoon lid € 30,00

Extra discipline paarden € 65,00

Extra discipline pony’s € 50,00

Extra paard € 65,00

Extra pony € 50,00

Entreegeld € 20,00

**De basiscontributie is incl. wekelijkse dressuur of springles.

Let op: Per 1 januari of per 1 juli kan men switchen in discipline.   

bottom of page