top of page

Taakverdeling bestuur:

Voorzitter (René Rotscheid)

Taken:

 • Het leiden van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen

 • Het leiden van het bestuur

 • Vertegenwoordiging van de vereniging, zowel intern als extern

 • Het bewaken en aanpassen waar nodig van het beleidsplan en jaarplannen

 • Het toezien op een juiste invulling van taken door mede bestuursleden

 • Zorgdragen voor juiste samenstelling bestuur

 • Goede samenwerking en afstemming met de stichting WWNA

 • Onderhoudsplan periodiek afstemmen met de stichting en zorgdragen voor naleving hiervan door de stichting

 • Toezicht houden op en aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligerscommissie

 • De voorzitter legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het beleid.

 

René is te bereiken via rvenpcwwna.voorzitter@gmail.com

Secretaris (Vacant):

​Taken

 • Het agenderen en notuleren van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen

 • Jaarplanning maken

 • Zorgdragen voor juiste archivering en dossiervorming

 • Aanspreekpunt voor de Gemeente en de Sportraad

 • Zorgdragen voor juiste registratie bij de KvK

 • Ieder jaar evaluatie met de instructie samen met het bestuurslid rij-technische zaken en jeugd

 

Iris is bereikbaar via rvenpcwwna@gmail.com

Penningmeester (Janine den Heijer):

Taken

 • Beheer van de kas en de bankrekeningen

 • Het uitvoeren en ontvangen van betalingen

 • Het opstellen en verzenden van facturen en waar nodig aanmaningen

 • Bijhouden van kas- en bankboek

 • Opstellen van begroting en financieel jaarverslag

 • Toezicht houden op en bewaken van plannen aan de hand van de begroting

 • Het up to date houden van de ledenlijst

 • Het aanspreekpunt zijn voor en toezicht houden op de sponsorcommissie

Janine is bereikbaar via rvenpcwwna.penningmeester@gmail.com

 

Bestuurslid Rij-technische zaken en Jeugd (Miranda Riezebos)
Taken:

 • Het aansturen van de Rij-technische commissie

 • Het aansturen van de jeugdcommissie

 • Zorgen voor gekwalificeerde en gemotiveerde instructie

 • Regelen van vaste vervanging voor iedere instructeur

 • Ieder half jaar evaluatie met de instructie

 • Ieder jaar evaluatie met de instructie samen met de secretaris

 • Contacten onderhouden met leden

 

Miranda is te bereiken via rvenpcwwna.wedstrijd@gmail.com

Bestuurslid wedstrijden (Vacant)

Taken

 • Het aansturen van de wedstrijdcommissie

 • Onderhouden van een ruim netwerk

 • Het aanspreekpunt zijn voor en toezicht houden op de wedstrijdcommissie

 • Aanspreekpunt voor de KNHS, de Kring en de Regio

Bestuurslid Communicatie, PR en Social Media (Vacant)

Taken:

 • Het samenstellen en verzenden van de nieuwsbrief

 • Gebruik maken van sociale media en lokale kranten

 • Berichten plaatsen op social media

 • Wedstrijduitslagen van leden naar buiten (o.a. social media) communiceren

 • Onderhouden van een ruim netwerk

 • Het beantwoorden van de email

 • Het aanspreekpunt zijn voor en toezicht houden op de evenementencommissie

Bestuurslid Sponsoring (Vacant):

 • stuurt de sponsorcommissie aan

 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursenCoördinator Communicatie (Angelique Jansen):

 • draagt zorg voor de social media

 

Coördinator paarden (Ron Bos en Marion van der Graaf)

 • deelt de paarden leden in de instructiegroepen in

 

Coördinator pony’s (Ilse Sanderse)

 • deelt de pony leden in de instructiegroepen

Jeugdcommissie (Marjolein, Nami, Louna, Jill, Merinthe, Sanne, Lois, Emmelien en Meinke)

 • Organiseert leuke activiteiten voor de jeugd

bottom of page